EmailLinkedIn

 

Personeel is meer dan verzuim

Wil je grip op de kosten van verzuim hebben dan moet je boven op het proces van Poortwachter zitten en soms ook zaken anders aanpakken. Onze ervaring is dat dat niet genoeg gebeurt. Daarom hebben wij in overleg met een aantal grote verzekeraars een eigen verzuimbegeleidingsorganisatie opgezet. Door onze transparante en duidelijke werkwijze kunnen wij u ondersteunen met dat wat nodig is en niet wat volgens de regeltjes moet. Uiteraard volledig gedocumenteerd.

 

 

Wie zijn wij

Convad is een consultant-organisatie voor verzuimbegeleiding waar verzekeraars, ondernemers, werkgevers, werknemers en professionals elkaar vinden. Met de juiste handvatten worden adequate initiatieven en interventies ontplooit teneinde de personele zorg in de ruimste zin van het woord te kunnen ondersteunen.

 

 

 

Ons doel

Uiteraard doen wij deze werkzaamheden niet voor niets. Ons doel is heel nadrukkelijk om door kostenbeheersing en transparantie in de afspraken de meest efficiënte interventies te plegen daar waar en wanneer nodig is. Indien mogelijk zullen wij dit vooraf laten gaan door preventieve zorg.

 

Hoe dan

Het is van groot belang om de start van een ziektegeval vroeg te weten te komen. In de basis ontvangen wij de ziekmelding via de werkgever. Vervolgens worden deze meldingen bij gehouden in de verzuim-applicatie van Convad, de PW Monitor. Direct in het begin starten wij al met filteren van verschillende oorzaken van de ziekmelding. Indien nodig stappen wij daar direct op in.

Convad is onderdeel van de HIPC Group

Is de situatie met betrekking tot personeel bij u rustig? Zo ja, dan is dat top. Zo niet, dan kan het een echte uitdaging zijn. Personeel neemt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zeggen wij: "Personeel is meer dan een loonstrook, een verzekeringspolis of verzuimbegeleiding".

De HIPC-Group brengt alle disciplines bij elkaar. Wij ondersteunen u op de vlakken HRM & Payroll, Verzekeringen en Verzuimdienstverlening. Of het nu om salaris- of personeelsadministratie gaat of om inkomensverzekeringen of verzuimdossiers wij hebben alle disciplines in huis. Alles rondom personeel is daarin terug te brengen naar 1 punt en dat is tevens onze missie.

"COMMUNICATIE TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER IN BEGRIJPELIJKE TAAL"